VED

Vi produserer og leverer fyringsved i sekker. Du kan velge mellom bjørk, eik og blandingsved, foruten våre nisjeprodukter av opptenningsved og kort ved.

På grunn av stor etterspørsel oppfordrer vi deg til å bestille tidlig i sesongen.

 

PRISER:

Russisk bjørk 40 l. sekk kr 65,-

Bjørk 40 l. sekk kr 60,-

Eik 40 l. sekk kr 60,-

Blandingsved 40 l. sekk kr 55,-

Kortved kr. 50,-

Opptenningsved kr 50,- 

Tennruller 50,- kr pr. pose

 

 

Levering:

Gratis levering i Flekkefjordsområdet. 

Levering til Sira, Gyland, Feda, Kvinesdal og Åna Sira kr. 200,-

Levering til Hidra og Andabeløy  kr 300,- (pga ferjekostnader).Ved bestilling kontakt oss på: Tlf: 38 32 08 20
Epost: post@momentor.as
 

   
POST@MOMENTOR.AS     TELEFON: 38 32 08 20     FAKS: 38 32 08 21     SVEGESKOGEN 19 - 4400 FLEKKEFJORD