VTA - Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid er en tidsubestemt kontrakt. Deltakerne i tiltaket er ansatt i bedriften med arbeidsoppgaver i våre avdelinger. Tiltaket tilbyr personer som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet, arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.

Arbeidet i virksomheten skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Tiltaket er rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som derfor har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølgning.

Dette er et permanent eller midlertidig tilbud for den enkelte. Vi har fokus på det sosiale felleskap og hyggelige medarbeidere. Det er forventet at deltakere i tiltaket har en produksjonskapasitet, og muligheten for yrkesmessig attføring holdes kontinuerlig åpen.

 

Vi har et nært og godt forhold til NAV. Det er NAV som eventuelt tildeler deg plass, mens det er vi på Momentor som ansetter. Dersom du eller noen av dine ønsker seg en varig tilrettelagt arbeidsplass, kan du ringe ut til oss for å finne ut litt mer om hva vi driver på med, hvordan vi jobber og om du tror dette kunne være noe for deg. Ved oppstart på Momentor kan du få prøve deg på ulike avdelinger for å finne ut av hvor du trives best. I løpet av de første månedene skriver vi en individuell kvalifiseringsplan sammen med deg som nyansatte. Den individuelle planen er et levende dokument, og skal være til hjelp og nytte for deg. 

Å få tildelt en VTA plass hos oss, betyr at du får hjelp til å utvikle deg i den retningen du ønsker. Vi bistår deg og tilrettelegger og hjelper dersom du ønsker å ta opp fag, ta en utdanning eller få arbeidserfaring. Her får du tid til å ta ting i ditt tempo.

 

 

POST@MOMENTOR.AS     TELEFON: 38 32 08 20     FAKS: 38 32 08 21     SVEGESKOGEN 19 - 4400 FLEKKEFJORD