INDIVIDUELL AVKLARING innebærer:

• Å motivere og veilede deltakerne, samt foreta systematisk kartlegging og utprøving av den enkeltes arbeidevne

• Det skal kartlegges behov for kvalifisering eller andre tiltak som kan bidra til at deltakerne får arbeid

POST@MOMENTOR.AS     TELEFON: 38 32 08 20     FAKS: 38 32 08 21     SVEGESKOGEN 19 - 4400 FLEKKEFJORD