INTRODUKSJON

ASVO Flekkefjord AS ble startet i 1991, og er heleid av
Flekkefjord kommune. Endret navnet til Momentor AS i 2008.

Vår viktigste oppgave er å;
• Gi arbeid og utvikle mennesker, samt levere varer og tjenester av ypperste kvalitet.

Vi har fokus på å være en;
• Konkurransedyktig virksomhet som skaper verdier. Vi har et nært samarbeid med NAV, og er deres naturlige førstevalg for ulike tiltaks arrangement.

 For informasjon om vår fagorganisasjon ASVL:
www.asvl.no

POST@MOMENTOR.AS     TELEFON: 38 32 08 20     FAKS: 38 32 08 21     SVEGESKOGEN 19 - 4400 FLEKKEFJORD