SAMARBEIDSPARTNERE

NAV
• Vår viktigste oppdragsgiver.FLEKKEFJORD KOMMUNE
• Eier
• Nært og tett samarbeid om gode helsetjenester.VEKST BEDRIFT
• En Vekstbedrift ansetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Derfor har vi samlet oss under Vekstlogoen. Våre bedrifter konkurerer på like vilkår som andre leverandører i markedet. Arbeidstakerne er stolte av jobben de gjør.

POST@MOMENTOR.AS     TELEFON: 38 32 08 20     FAKS: 38 32 08 21     SVEGESKOGEN 19 - 4400 FLEKKEFJORD