VISJON

Økt livskvalitet gjennom trivsel i arbeidet

 

VERDIER

«Momentor AS forholder seg til FNs erklæring om menneskerettigheter, og norsk arbeidsmiljølovgivning.»

POST@MOMENTOR.AS     TELEFON: 38 32 08 20     FAKS: 38 32 08 21     SVEGESKOGEN 19 - 4400 FLEKKEFJORD