Kvalitetspolitikk

Vi er opptatt av å levere god kvalitet på våre tjenester og produkter.
Vi vil være den foretrukne leverandør på våre tjenester og varer til NAV og i nærmiljøet.
Vi er opptatt av kontinuerlig bedring av de ansattes kompetanse for å møte mennesker med ulike utfordringer på best mulig måte. Dette sees i lys av vår viktigste oppgave som handler om mennesker, utvikling og vekst.

Vi på Momentor ønsker å sette oss langsiktig mål med tanke på tjenestetilbud for våre ansatte. Vi er derfor i kontinuerlig kontakt med våre samarbeidspartnere for å være lydhør overfor deres utfordringer og ønsker om fremtiden.

Kvaliteteten på våre tjenester skal oppleves så gode som overhodet mulig for de deltakere som allerede har sitt arbeide hos oss, og de som ønsker våre tjenester i fremtiden.
Vi gir varig tilrettelagt arbeid. Gjennom arbeid søker vi en kontinuerlig lærings og utviklingsprosess hos de enkelte slik at deltakerne i største mulig grad når frem mot sine mål.

POST@MOMENTOR.AS     TELEFON: 38 32 08 20     FAKS: 38 32 08 21     SVEGESKOGEN 19 - 4400 FLEKKEFJORD